Nostalgia, 79 x 58 cm, Acryl auf Leinwand, 2008.
Nostalgia, 79 x 58 cm, Acryl auf Leinwand, 2008.
Kołobrzeg, 79 x 58 cm, Acryl auf Leinwand, 2012.
Kołobrzeg, 79 x 58 cm, Acryl auf Leinwand, 2012.